MEON EMS Impulse training > Newsroom > Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů – poptávka služeb či objednávka na zkušební trénink, či zkušební trénink ve dvojici.

 1. Společnost MEON EMS Frýdek-Místek s.r.o. se sídlem Pionýrů 839, Frýdek-Místek, 738 01,  IČ 099 61 836 , zpracovává jako „správce“ v případě Vaší poptávky služeb či objednávky na  vyzkoušení služeb ve ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb či k uskutečnění vyzkoušení služeb fitness  MEON EMS – „zkušební trénink za akční cenu 299 Kč“, případně jednání o této nabídce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Bez zpracování těchto osobních údajů není technicky možné službu poskytnout.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností MEON ESM Frýdek-Místek s.r.o, tedy správcem osobních údajů,
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte práva, která jsou popsána níže tohoto dokumentu – viz kapitola Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Souhlas zpracování osobních údajů pro marketingové účely

1. Udělujete tímto souhlas společnosti MEON EMS Frýdek-Místek s.r.o. se  se sídlem Pionýrů 839, Frýdek-Místek, 738 01,  IČ 099 61 836 a provozovateli Vámi vybranné pobočky MEON EMS , aby zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail bude zpracováváno primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti MEON EMS, nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

3. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 5 let. Zpracování osobních údajů je prováděno společností MEON EMS Frýdek-Místek  s.r.o, tedy správcem osobních údajů.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email – info@meonems.cz, viz také kapitola Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Správce je oprávněn si vaše údaje předávat s ostatními provozovateli fitness MEON EMS a nabízet vám služby z portfolia skupiny MEON EMS či našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte práva, která jsou popsána níže tohoto dokumentu – viz kapitola Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu
Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností  a ochranu oprávněných zájmů  je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto účely:

zajišťování možnosti navštěvovat fitness centra  (plnění smlouvy o poskytování služeb)

v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo či datum narození, čísla předložených dokladů, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsob úhrady, bankovní spojení,

účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

Faktury vystavené jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy o poskytování služeb.

Příjemci a předávání osobních údajů

Vaše údaje mohou být předány jakýmkoli provozovatelům studií MEON EMS z důvodu zajištění možnosti navštěvovat  jakékoliv studio MEON EMS v České Republice.

Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte  právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat :

potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje,

informace o účelech zpracování,

právo na kopii osobních údajů

Žádost je možné zaslat písemně na adresu Pionýrů 839, Frýdek-Místek, 738 01

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Opravu provedeme bez zbytečného odkladu. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na jakémkoliv studiu MEON EMS.

3. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Tímto si Vás dovolujeme upozornit, že máme nastaveny procesy, které vymažou Vaše osobní údaje, pokud nemáme platný souhlas se zpracování či nejsme schopni doložit oprávněnost našeho zájmu.

4. Právo na omezení zpracování

V případě zaslání stížnosti či podnětu, do doby vyřešení podnětu máte právo na omezení zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat, dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Žádost je možné zaslat písemně na adresu MEON EMS Frýdek-Místek s.r.o., Pionýrů 839, Frýdek-Místek, 738 01.

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu MEON EMS Frýdek-Místek s.r.o., Pionýrů 839, Frýdek-Místek, 738 01

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů  je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit buď písemně na adrese MEON EMS Frýdek-Místek s.r.o., Pionýrů 839, Frýdek-Místek, 738 01, či elektronickou poštou na adresu info@meonems.cz, Vaše odvolání zašlete mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní.  Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.

 

COOKIES A DALŠÍ INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE

Pomocí cookies a dalších technologií získáváme informace při použití webových stránek Společnosti. Jde záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies a dalších technologií v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek Společnosti, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.

Vyzkoušejte Impulse Training

Rezervujte se na zkušební trénink za akční cenu 299 Kč
MEON EMS 2019
Created by BRANDMA™